El-Kaviyy

EL-KAVİYY

EL-KAVİYY: Çok kuvvetli

  • Kur’an’da El-Kaviyy İsmi

“…Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayabilselerdi.” (Bakara 165)

“Emrimiz geldiği zaman Salih’i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Çünkü senin rabbin kuvvetli ve her şeye galip olandır.” (Hud 66)

  • Hadislerde El-Kaviyy İsmi

“Kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez.” (Ebû Dâvûd, Salât, 221, 223)

  • El-Kaviyy Olan Allah’a Dua Edelim

Zayıflığı uğramayan, sonsuz kuvvete sahip olan Sensin.
Her şeye gücü yeten, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceği Sensin.
Gücünde bir an azalma, düşünülemeyecek olan Sensin.
Kelebeğin önce kanadını da, bir gezegeni de aynı güzel yaratan Sensin.
Güçlü Sensin, biz zayıfız, nefsimize karşı kuvvetlendir bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 116 – Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

Zikir Niyeti:

Günde 126 defa “Ya Kaviyy” ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!