El- Kahhar

EL-KAHHAR

EL KAHHÂR: Her şeye her istediğini yapacak surette hakim olan

Allah Teâlâ Kahhâr’dır. Kainatta yaratılmış her varlığa, her olaya, her oluşuma mutlak anlamda egemen olandır.

  • Kur’an’da El-Kahhâr İsmi

“O gün onlar meydana çıkarlar, onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. “Bugün hükümranlık kimindir?” denir. Hepsi: “Gücü her şeye yeten (Kahhar) ve tek olan (Vahid) Allah’ındır” derler. Bugün herkese, kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Doğrusu Allah, hesabı çabuk görendir.” (Mü‟min 16-17)

“Göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez Allah’a (c.c) secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam (uzayıp kısalarak O’na secde etmektedirler) De ki : Göklerin ve yerin Rabbı kim? De ki : Allah (c.c). O halde O’ndan başka kendilerine dahi bir fayda ve zarar veremeyen veliler mi edindiniz? De ki: Körle gören, yahut karanlıklarla nur bir olur mu? Yoksa Allah’a (c.c) O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da (ikisinin) yaratılma(sı) birbirine benzer mi göründü?  Deki her şeyin yaratıcısı Allah’tır (c.c). O tektir kahreden (her şeye üstün gelen)dir.”( Ra’d Suresi 13/15 -16 )

  • Hadislerde El-Kahhâr İsmi

Abdullah (b. Mes’ûd) (ra) anlatıyor:Resûlullah’a (sav) “Allah katında en büyük günah nedir?” diye sordum. “Seni yarattığı hâlde Allah’ın bir denginin olduğunu kabul etmendir.” buyurdu.

  • El-Kahhâr Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Kahhâr!

Kahhâr isminin hürmetine, Dünya’nın dört bir yanında Müslüman kardeşlerimize zülmeden bütün zalimleri Kahreyle Ya Rabb!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 306 – Zalimleri kahretmek için

Zikir Niyeti:

Gece yarısı ve güneş doğarken 100 kere “Ya Kahhar” ismi şerefini okuyanların, düşmanlarına galip gelip zulümlerinden kurtulacakları söylenmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!