El- Kadir

EL-KADİR

EL-KÂDİR: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

  • Kur’an’da El-Kâdir İsmi

“İmkânı geniş olan, nafakayı imkânına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da nafakayı, Allah’ın kendisine verdiğinden ayırsın. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Allah daima her güçlükten sonra bir kolaylık yaratır.” (Talak )

  • Hadislerde El-Kâdir İsmi

“Allah Teâlâ (kıyamet günü) şöyle buyurur: ‘Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler! Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. (Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı bir günde onları, özel himayeme alacağım).” (İbn Hanbel, II, 338)

  • El-Kâdir Olan Allah’a Dua Edelim

Ey kudreti dilediği her şeye yeten ve Kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen Kâdir! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Cehennem azabından koru bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 305 – İstediğini yapmaya gücü yetirmek için

Zikir Niyeti:

Her gün 100 kere “Ya Kâdir” ismini okumak, dileklerin elde edilmesinde insana yardımcı olur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!