El-Hayy

EL-HAYY

EL-HAYY: Diri olan; her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten

  • Kur’an’da El-Hayy İsmi

“O daima diridir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde ihlâs ve samimiyet erbabı olarak O’na dua edin. Övmek ve övülmek âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Mü’min 65)

  • Hadislerde El-Hayy İsmi

Hz. Enes şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v) ile beraberdim. Bir adam dua edip şöyle dedi:

 “Ey gökleri yoktan yaratan! Ey Hayy (her şeye hayat veren) ve Kayyum (kullarının işlerini düzenleyen) olan! Ben Sen’den istiyorum.”

Peygamber (s.a.v) buyurdu ki:

“Ne ile dua ediyor, biliyor musunuz? Canımı elinde bulundurana yemin ederim ki, bu adam dua edilince kabul edilecek bir isim ile Allah‟a dua etti.” (Ebu Davud 1495)

  • El-Hayy Olan Allah’a Dua Edelim

Rasulullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Sana teslim oldum, sana iman ettim ve sana tevekkül ettim. Allah‟ım! Saptırılmaktan senin izzetine sığınırım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. Oysa bütün cinler ve insanlar ölürler.” Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 324 – Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

Zikir Niyeti:

Hastalar üzerine “Ya Hayy” ismi 180 kere, okunması tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!