El- Hasib

EL-HASİB

EL-HASÎB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen

  • Kur’an’da El-Hasîb İsmi

“Onlar ki Allah’ın mesajını insanlara ulaştırırlar. Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka hiçbir şeyden korkmazlar. Hesap görücü/şahit/koruyucu olarak Allah yeter.” (Ahzab 39)

“Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye zulmedilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya 47)

  • Hadislerde El-Hasîb İsmi

Ömer İbnu‟l-Hattab (r.a) şöyle dedi:

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Çünkü bu hesabınız için kolaylık sağlar. Günahlarınız tartılmadan önce, amellerinizi tartın. “Büyük arz olunuş günü” için çeyiz hazırlayın. “O gün Allah’a arz olunursunuz. Hiçbir gizliniz kalmaz.” (Kitabu‟z-Zühd ve‟r-Rekaik/Abdullah ibni Mübarek 306.)

  • El-Hasîb Olan Allah’a Dua Edelim

Sen Hasîb’sin Allah’ım! Bütün işlerimde yalnız Sen yetersin bana! Hasîb Adınla Rabb’im bana yardım et! Zenginlikte ve yoksullukta; Hastalıkta ve sağlıkta; Sevinçte ve kederde; Yaşarken ve ölürken Rabb’im; Yalnız Sana sığınayım! Hesap Gününde de Rabb’im beni utandırma Hasîb Adınla!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Dua Edilmeli

Günde Zikir Sayısı: 80 – Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Güneş doğmadan önce 80 kere “Ya Hasîb” diyen bir kimsenin, her türlü kötülüklerden emin olacağı söylenmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!