El-Hamid

EL-HAMİD

EL-HAMÎD: Her türlü hamd ve övgüye layık olan.

  • Kur’an’da El-Hamîd İsmi

“Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha 2)

“Hamd göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah’a mahsustur. Ahirette de hamd O’na mahsustur. O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.” (Sebe 1)

  • Hadislerde El-Hamîd İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah, meleklerine:- Kulumun çocuğunu aldınız mı? diye sorar.

Melekler: – Evet, derler.

Allah: – Onun gönlünün meyvesini mi aldınız? diye sorar.

Melekler: – Evet, derler.

Allah: – Peki kulum ne yaptı? diye sorar.

Melekler: – Sana hamdetti ve “Biz Allah‟a aitiz ve O‟na döneceğiz.” dedi, derler.

Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: – Kuluma cennette bir ev yapın, adını da “Hamd evi” koyun.” (Tirmizi/Cenaiz 36)

  • El-Hamîd Olan Allah’a Dua Edelim

RasulullaH (s.a.v) gece namazına başlamadan önce şöyle dua ederdi

Allah’ım! Bütün hamd ve övgüler sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun. Bütün hamd ve övgüler sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin efendisisin. Bütün hamd ve övgüler sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbisin. Bütün hamd ve övgüler sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin hükümdarısın. Sen haksın. Vadin haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet ve cehennem haktır. Peygamberler haktır. Muhammed (s.a.v) haktır. Kıyamet günü haktır. Allah’ım! Sana teslim oldum. Sana güvenip dayandım. Sana iman ettim. Tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanlarına düşman oldum. Ve senin hükmüne başvurdum. Öyleyse yaptığım ve yapacağım, gizli ve açık günahlarımı bağışla. Öne geçiren ve geride bırakan sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 3844 – Kazancın genişlemesi

Zikir Niyeti:

Övgü kazanmak isteyenler, günde 62 kere “Ya Hamîd” ismini okumalıdırlar.

Ağzı bozuk olanlara, Ya Hamîd ismi şerifinin okunduğu bir bardak suyu içmeleri tavsiye edilir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!