El-Halim

EL-HALİM

EL-HALÎM: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

  • Kur’an’da El-Halîm İsmi

“Biliniz ki Allah çok bağışlayandır, çok Halîmdir.” (Bakara 235)

“Allah çok zengindir, çok Halîmdir.” (Bakara 263)

  • Hadislerde El-Halîm İsmi

Abdulkays Eşecc (r.a) şöyle anlatıyor:

“Rasulullah (s.a.v) bana şöyle buyurdu: – Gerçekten sende Allah’ın sevdiği iki huy var.

Ben dedim ki: – Ey Allah’ın Rasulü, bunlar hangi huylardır?

Rasulullah (s.a.v): – Bunlar yumuşak huyluluk ve hayadır, buyurdu.

Dedim ki: – Bunlar bende eskiden beri mi var, yoksa yeni mi bulunuyor?

Rasulullah (s.a.v.): – Eskiden beri, buyurdu.

Ben de: – Beni iki ahlâk üzere yaratıp da onları seven Allah’a hamd olsun, dedim.” (Buhari/el-Edebu‟l-Müfred 584.)

  • El-Halîm Olan Allah’a Dua Edelim

“Allah’ım biliyorum ki benim yaptığım hatadır, günahtır, bunaldım gaflete düşdüm, bunu yaptım. Ama biliyorum ki, senin affın ve merhametin benim günahlarımdan çok  daha geniş, onu hiç bir şey geçemez, ben bağışla affet “ Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 88 – Ahlak ve hilim / huy güzelliği için okunur.

Zikir Niyeti:

Gündüz 68 kere “Ya Halîm” diyen kimsenin, acele ve yanlış iş ve kararlardan korunacağı belirtilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!