El- Halîk

EL-HALîK

EL-HÂLIK: Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.

 Kur’an’da El-Halık İsmi

“Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını takdir eden Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan 2)

“…Yaratan, yarattığını en iyi bilmez mi?” (Mülk 14)

“Dikkat edin! Yaratmak da, emretmek de O’na aittir.” (A‟raf 54)

  • Hadislerde El-Halık İsmi

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur’an’da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.” (M7495 Müslim, Zühd, 60)

  • El-Halık Olan Allah Dua Edelim

İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. “Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip (iyiliğini) arttıran, bana nimet verip (nimetini) bollaştıran Allah’a hamdolsun. Her hâl ve durumda Allah’a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilâhı olan Allah’ım! Cehennemden sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 97, 98)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.

Masivadan kurtulmak için okunur. Gece yatmadan önce 100 defa okunması tavsiye edilir

Zikir niyeti:

Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. Bela ve kötülüklerden korunur.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!