El-Hakim

EL-HAKİM

EL-HAKÎM: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.

  • Kur’an’da El-Hakîm İsmi

“Yoksa onlar cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için, hükmü Allah’tan daha güzel olan kim vardır.” (Maide 50)

“Allah hâkimlerin hâkimi değil midir?” (Tin 8)

“Allah’tan başka ilah edinme, anne babana güzel davran, onlara “öf” deme, onları azarlama, onlara şefkat kanatlarını ger, onlara dua et.

Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver, gereksiz yere saçıp savurma, israfçı olma, elinde yoksa onlara gönül alıcı bir söz söyle.

Geçim endişesiyle çocuklarını öldürme, zinaya yaklaşma, cana kıyma, yetimin malına dokunma.

Tartıda adaletli ol, bilmediğin şeyin ardına düşme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme…”

“İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir..” (İsra 22-39)

  • Hadislerde El-Hakîm İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Hikmetin (yerli yerince konuşup hareket etmek) nuru, fazla yememektir. Dinin başı, dünyaya kul köle olmayı terk etmektir. Allah’a yakınlaşmanın yolu, zavallıları sevmek ve onlara yakınlaşmaktır. Allah’tan uzaklaşmanın yolu ise insanın günahta güçlü kılacak kadar çok doymasıdır. Karınlarınızı aşırı bir şekilde doyurmayın, yoksa göğüslerinizdeki hikmetin nuru söner. Hikmetin ışığı mü’min’in kalbinde bir kandil gibi yayılır.” (Kenzu‟l-Ummal 43472)

  • El-Hakîm Olan Allah’a Dua Edelim

Öyle Hakîmsin ki,
yasakladıklarında da, izin verdiklerinde de bir fayda saklıdır.
Öyle Hakîmsin ki,
yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır.
Öyle Hakîmsin ki,
koyduğun kanunlar, kâinatın düzenine ters düşmez.
Öyle Hakîmsin ki,
hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez.
Kalbimizi aç, hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi!
Bin bir hikmetle donattın, hikmetine uygun hareket ettir bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 6084 – İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!