El-Hakem

EL-HAKEM

EL-HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren. Hak edene hak ettiğini veren.

  • Kur’an’da El-Hakem İsmi

“De ki: Ben kendime Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?
Halbuki O, Kur’an’ı size açık ve ayrıntılı bir şekilde indirmiştir..” (Enam 114)

  • Hadislerde El-Hakem İsmi

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Din samimiyettir.” “Kime karşı?” diye sorulunca, “Allah’a, kitabına, Peygamberi’ne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara.” buyurdu. (Müslim, Îmân, 95)

  • El-Hakem Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Hâkimler Hâkimi!

Ey Hakemler Hakemi!

Dilimi ve kalbimi Senin zikrinden ayırma ne olur!

Beni helâk olmaktan koru! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 68 – Haklı davasını kazanması için okunur.

Zikir Niyeti:

Gece yarısı 68 defa “El-Hakem” ismini okuyan kimsenin, ilahi hikmete mazhar olacağı söylenmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!