El-Hafîz

EL-HAFÎZ

EL-HAFÎZ: Koruyup, gözeten. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan.

  • Kur’an’da El-Hafîz İsmi

“Şunu bilin ki üzerinizde muhafızlık yapan değerli kâtipler (Kiramen Kâtibin) vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir ve yazarlar.” (İnfitar10-12)

“Hiçbir insan yoktur ki, mutlaka onun üzerinde bir koruyucu bir de denetleyici bulunmasın.” (Tarık 4)

“O kullarının üzerinde mutlak hâkim olandır. Onlara hafaza (koruyucu) melekler gönderir.” (En’am 61)

  • Hadislerde El-Hafîz İsmi

Rasululah (s.a.v) şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten senin azametine sığınırım. (Ebu Davud 5074. Ġbni Mace 3871)

  • El-Hafîz Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Rabbim!

Hafız İsminle dua ediyorum Sana;

Sen ki, her şeyi koruyup saklayan ve muhafaza edensin!

Umutlarımızı muhafaza et Allah’ım!

Rüyalarımızı muhafaza et!

Dualarımızı muhafaza et!

Dualarımızı kabul et!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 998 – Nefsinin ve malının korunması için okunur.

Zikir Niyeti:

Günde 16 kere “Ya Hafîz” ismi şerifini okuyan kimsenin, korku ve panik hallerinden korunacağı belirtilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!