El-Habîr

EL-HABÎR

EL-HABÎR: Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar

  • Kur’an’da El-Habîr İsmi

“Muhakkak ki Allah kullarının her halini haber alandır, basiretiyle görendir.” (Fatır 31)

“Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Rabb’bin yeter.” (Furkan 58)

  • Hadislerde El-Habîr İsmi

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!” (Tirmizî, Birr, 55)

  • El-Habîr Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Allah’ım! Senin ismin hürmetine sana el açıyorum,
Ey yüce,
Ey güzellik sahibi,
Ey koruyucu,
Ey kullarının işlerini üstlenen,
Ey kullarına yol gösteren,
Ey her şeyi temin eden,
Ey nimetleri dolaştıran,
Ey bağış ve lütuf sahibi,
Ey günahları cezalandırmaktan vazgeçen,
Ey istediği her şeyi değiştiren,
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 812 – Hafıza ve idrakin genişlemesi için

Zikir Niyeti:

Yatmadan önce abdest alarak 7 defa “Ela ya’lemu men halak ve hüvel-latifü’l-habîr” ayetini okuyup rüyaya yatmanın bir çeşit istihare yerine geçeceği belirtilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!