El-Gafffar

EL-GAFFAR

  • Kur’an’da El-Gafur  İsmi

Allah-u Teala, Gafur olduğunu Kur’an’daki şu ayetlerle de bize haber vermektedir;

“De ki: Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, gafurdur, çok bağışlayıcıdır ve rahimdir, çok merhamet edicidir.” (Zümer 53)

“Tövbe ve iman edip, salih amel işleyenlere gelince; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir. Ve her kim tövbe edip Salih amel işlerse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner. (Furkan 70-71)

  • Hadislerde El-Gafur İsmi

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, siz günah işlemezseniz. Allah sizi dünya sahnesinden giderir ve (sizin yerinize) başka bir ümmet getirir: Onlar, günah işlerler sonra Allah’tan bağışlanmalarını isterler. Allah da onları mağfiret eder, bağışlar” (Müslim, Tevbe,1 1 ; Tirmiî, Cennet, 3).

  • El-Gafur Olan Allah’a Dua Edelim

 “Allâhümmeğfirlî verhamnî ve tecâvez ‘annî va’fü ‘annî fe-inneke ğafûrur-rahîm.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29148)

  • Hangi Niyetle Ve Nasıl Zikretmeli?

Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur

Zikir Niyeti:

Günde Zikir Sayısı : 1281 – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur.

Cuma namazından sonra 100 kere “Ya Gaffar” ismini okumanın, af ve mağfirete sebep olduğu söylenmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!