El- Fettah

EL- FETTAH

EL-FETTÂH: Türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

  • Kur’an’da El-Fettâh İsmi

 “O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de yaptıkları yüzünden onları yakalayıverdik.” (A’raf 96)

“Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih 1)

“Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında üzerlerine bütün nimetlerin kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilenlerden dolayı şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler.” (En‟am 44)

  • Hadislerde El-Fettâh İsmi

 Rasulullah (s.a.v) mescide girerken;

“Allahummeftahli ebvabe rahmetik”

Anlamı: Ey Allah’ım! Bana rahmet kapılarını aç; diye söylerdi.

  • El-Fettâh Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Fettah! Ya Fettah! Ya Fettah!

Bereket kapılarını bize aç!

Tevbe kapılarını bize aç!

Cennet kapılarını bize aç!

Kalp gözümüzü aç Allah’ım!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı : 489 – Maddi manevi hayırlar için okunur.

Zikir Niyeti:

Günde 100 kere “Ya Fettâh, Ya Rezzâk” ismini okuyanın rızkını elde etmesi kolaylaşır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!