El-Evvel

EL-EVVEL

EL-EVVEL: Her varlıktan önce gelen, bir başlangıcı olmayan

  • Kur’an’da El-Evvel İsmi

“O evveldir, âhirdir, zâhirdir, bâtındır. O her şeyi bilendir.” (Hadid 3)

  • Hadislerde El-Evvel İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın yarattığı şeyler hakkında düşünüp tefekkür edin. Ama Allah’ın zatını düşünmeyin! Çünkü siz onu hakkıyla takdir etmeye güç yetiremezsiniz.” (Kenzu‟l-Ummal/Kitabu‟l-Ahlak 5703.)

  • El-Evvel Olan Allah’a Dua Edelim

Ey yedi kat göğün, büyük arşın, bizim ve her şeyin Rabbi olan! Çekirdeği ve tohumu yaran, Tevrat, İncil ve Furkan’ı (Hakla batılı birbirinden ayıran Kur’an-ı Kerim) indiren Allah’ım! Her şeyin şerrinden sana sığınırım. Perçemim Sen’in elindedir. Sen ilksin, Sen’den önce hiçbir şey yoktur. Sen sonsun, Sen’den sonra hiçbir şey yoktur. Sen Zâhirsin (mutlak galipsin, hâkimiyet ve otoriten evrende görülür), Sen’in üstünde hiçbir şey yoktur. Sen Bâtınsın (Zatın görülmez ama Sen bütün gizlilikleri bilensin), Sen’in ötende hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 37 – Her hayır işinde birinci olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Yeni bir işe başlarken 37 defa “Ya Evvel” isminin okunması tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!