El- Celil

EL-CELİL

EL-CELÎL: Yüksek mertebe, ululuk ve heybet sahibi

  • Kur’an’da El-Celîl İsmi

“Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yüceler yücesidir.” (Rahman 78)

  • Hadislerde El-Celîl İsmi
  • El-Celîl Olan Allah’a Dua Edelim

Rabb’im!

O güzel Celil Adınla;

O Ulu, o Heybetli Celil Adınla,

Senin Büyüklüğünü ve Kudretini,

Benim küçüklüğümü ve çaresizliğimi ne olur unutturma!

Hidayet sahiplerinden eyle beni Rabb’im!

Beni felaha erenlerden eyle! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 5329 – Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.

Zikir Niyeti:

Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Her gün 73 kere “Ya Celîl” ismini okumak tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!