El- Cebbar

EL- CEBBAR

EL-CEBBÂR: Kırılanları Onaran, Eksiklikleri tamamlayan, Dilediğini isteyerek veya zorla yaptırmaya muktedir olan, zayıfı güçlendiren, kırık gönülleri tamir eden, kırığı onararak kırık kemikleri birbirine kaynaştıran,

Kur’an’da El-Cebbar İsmi

Cebbar kelimesi Allah’ın güzel ismi olarak sadece Haşr Suresinde geçer. Özellikle el-Aziz isminin ardından gelir.

  • Hadislerde El-Cebbar İsmi

Rasulullah (s.a.v) iki secde arasında şöyle dua ederdi: Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et, beni güçlendir, zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.”(Ebu Davud 850)

  • El-Cebbar Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Rabbi! Acizim. Garibim. Zayıfım. Senden gelecek her hayra muhtacım. Benim eksikliklerimi tamamla. Beni Güçlendir.

  • Hangi niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Bu ismi sürekli zikreden kişi, zalimin zulmünden korunur. ve istediği her şeye malik olur inşaallah

Zikir niyeti:

Hayırlı istek ve arzularının olması için günde 206 defa.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!