El-Câmi

EL-CÂMİ

EL-CÂMİ: İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan

  • Kur’an’da El-Câmi İsmi

“Rabbimiz! Gelmesinde şüphe olmayan günde insanları bir araya getirecek olan Sen‟sin. Allah vaadinden dönmez.” (Ali İmran 9)

“Her insan topluluğunu önderleri ile beraber çağıracağımız günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamamış olarak amel defterlerini okurlar.” (İsra 71)

  • Hadislerde El-Câmi İsmi

Ebu Sa’d İbnu Fadale (radıyallahu anlı) anlatıyor:

“Resülullah (s.a.v.) işittim şöyle demiştir:

“Allah geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şöyle bir duyuruda bulunur: “Kim işlediği bir amelde Allah’a birini ortak koşmuş ise sevabını ondan istesin. Zira Allah, şirkin her çeşidine en müstağni olan Zat’tır. (Tirmizi, Tefsir, Kehf, 3152).

  • El-Câmi Olan Allah’a Dua Edelim

Ey her şeyi, her istediğinde toplayan dağıtan,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…

herkesin toplanacağı gün,

defterlerin döküleceği gün,
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 114 – Küsleri barıştırmak için

Zikir Niyeti:

Sevdiklerine kavuşmak isteyenler 114 kere “Ya Câmi” ismini okusunlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!