El-Berr

EL-BERR

EL-BERR: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

  • Kur’an’da El-Berr İsmi

“Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar, derler ki: “Daha önce biz ailemiz arasında korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.” (Tur 25-28)

  • Hadislerde El-Berr İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Anlamı düşünülmeden okunan Kur’an’da hayır yoktur. İlimsiz, cahilce yapılan ibadette de hayır yoktur. Gerçek fakih şu üç özelliğe sahip olan kişidir:

*İnsanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen

*Allah’ın azabından da emin kılmayan

İnsanları Kur’an’dan başka kaynaklara yönlendirmeyen.” (Darimi\Mukaddime 29.)

  • El-Berr Olan Allah’a Dua Edelim

Rabb’im!

Rızan için Senin;

Senin hoşnut olman için;

Bütün Yarattıklarına merhametle bakmamı nasip eyle!

Merhamet ve iyilik kök salsın kalbimde ne olur Rabb’im!

Berr Adının hakkı için;

Kusurlarımı ört Rabb’im!

Günahlarımı bağışla! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 202 –  Her halukarda iyilik bulmak için

Zikir Niyeti:

Felçli olan kimselerin her gün 100 defa “Ya Berr” ismini okumaları tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!