El-Bedî

EL-BEDÎ

EL-BEDÎ: Hayret verici şekilde âlemleri yoktan var eden

  • Kur’an’da El-Bedî İsmi

“O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir şeyi yaratmak istediği vakit ona “ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara 117)

“Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O’nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen de O’dur.” (Enam 101)

  • Hadislerde El-Bedî İsmi

“Her kim Allah’a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.” (Müslim, Îmân, 150)

  • El-Bedî Olan Allah’a Dua Edelim

Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratan Rabbim! Eşin ve benzerin yoktur! Hayret verici âlemler Yaratan Sensin! Bizim hayretimizi artır! Sen mucizeler Yaratansın Allah’ım! Mucizelerini görecek göz ihsan et bize! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 86 – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

Zikir Niyeti:

Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!