El-Batın

EL-BATIN

EL-BÂTIN: Gizli olan

  • Kur’an’da El-Bâtın İsmi

“İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?” (Fussilet 53)

“De ki, kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra da görünen ve görünmeyen âlemi bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.” (Cuma 8)

“Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir.”
En’am-120

  • Hadislerde El-Bâtın İsmi

“Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…”
(Müslim, “Zikr” , 61; Tirmizî, “Da’avât)

  • El-Bâtın Olan Allah’a Dua Edelim

Her şeyin iç yüzünden haberdar olan Allah’ım!
Gözlerimiz Seni göremese de, görür gibi yaşat bizi!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 62 – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

Zikir Niyeti:

Fena düşüncelerden kurtulmak isteyenler günde 100 kere “Ya Zâhir Ya Bâtın” ismini okumalıdırlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!