El- Bâsit

EL- BÂSİT

EL-BÂSIT: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

Allah, dilediği kuluna yepyeni bir hayat verir, neşe verir, rızık bolluğu verir, evlatlar, dostlar verir.

  • Kur’an’da El-Bâsıt İsmi

“Peygamberleri onlara: “Bilin ki Allah size hükümdar olarak Talut’u gönderdi” dedi. Bunun üzerine: “Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde, kendisine servet ve güç verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur?” dediler. “Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine/dileyene verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir” dedi.” (Bakara 247)

  • Hadislerde El-Bâsıt İsmi

Ey İnsanlar! Allah’tan (hakkıyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse (Allah’ın kendisine takdir ettiği) rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan (hakkıyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın! (İbn Mâce, Ticâret, 2)

  • El-Bâsıt Olan Allah’a Dua Edelim

Tüm ferahlıklar Sendendir.
Ruhumuz yalnız Sana tevekkül ederek rahata erer.
Kalbimiz yalnız Sana İman ederek huzur bulur.
Rızkımız yalnız Sana şükrederek genişler.
Kalbimizde imanı dilimizde şükrü dâim eyle!
Kabirlerimizi bize Cennetten bir bahçe eyle! (Amin)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 72 – İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.

Zikir Niyeti:

Kuşluk namazından sonra, 10 defa ”Ya Bâsıt” ismini okumanın, rızık bolluğuna sebep olacağı belirtilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!