El- Basir

EL-BASİR

EL-BASÎR: Her şeyi iyi gören

  • Kur’an’da El-Basîr İsmi

“Gözler O’nu görmez, hâlbuki O bütün gözleri görür. O eşyayı çok iyi bilen, her şeyden ince ince haberdar olandır.” (Enam 103)

“O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri ve:
“Ey Rabbimiz! Gördük, işittik, Şimdi bize dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık” diyecekleri zamanı bir görsen!” (Secde 12)

  • Hadislerde El-Basîr İsmi

“Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma. Allah’a O’nu görüyormuşçasına ibadet et, kendini ölülerden kabul et, her taşın ve ağacın yanında Allah’ı an, zikret. Bir kötülük yaptığın zaman hemen ardından bir iyilik yap. Gizli ise gizli olarak, açık ise açık olarak.” (Hakim/el-Müstedrek 1/96. Kenzu’l-Ummal 14396.)

  • El-Basîr Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Rab! Açıktan yaptığımız da, gizlice yaptığımızı da gören Sensin.
Seni göremeyen gözlerimizi gören Sensin.
Her şeyi bir anda eksiksiz gören Sensin.
Bizlere gözler verip, sanatını gördüren de Sensin.
Gördüklerimize kör olmaktan koru bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı : 112 – Acziyetin kalkması için okunur.

Zikir Niyeti:

Ya Basîr isimini zikredeninin basiret gözü açılır ve gözleri nurlanır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!