El- Bâri

EL-BÂRİ

EL-BÂRİ: Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan

 Kur’an’da El-Bari İsmi

Allah‟ın ismi olarak El Bari Kur’an’da üç kez zikredilir. Allah; el-Hâlık ismiyle insanı yaratmayı takdir etmiş, onun plan ve projesini çizmiş, el-Bârî ismiyle de bütün mahlukatı farklı farklı, türlü türlü yaratmıştır.

“O Allah; Hâlık’tır, Bârî’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler O’na aittir. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih etmektedir. O Aziz’dir, Hakim’dir.” (Haşr 24) “

  • Hadislerde El-Bari İsmi

Hz. Âişe’nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur’an’da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.” ( Müslim, Zühd, 60)

  • El-Bari Olan Allah’a Dua Edelim

Allah’ım beni kötü işlerden, amellerden beri eyle.

Allah inananlara Firavun‟un eşini örnek olarak gösterdi. Hani o: “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun kötü amelinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar.” demişti.” (Tahrim 11)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Zikir niyeti:

İşinde başarılı olmak, kötü huylardan, alışkanlıklardan ve arkadaşlardan kurtulmak için okunur.

Zikre Git

214 defa okunması tavsiye edilir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!