El-Bais

EL-BAİS

EL-BÂİS: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

  • Kur’an’da El-Bâis İsmi

“Sonra sizi ölümünüzden sonra dirilttik. Umulur ki şükredersiniz.” (Bakara 56)

“Muhakkak ki Allah kabirlerde olanları diriltir.” (Hac 7)

“Böylece onları (Ashab-ı Kehf) uykudan dirilttik ki, birbirlerine ne kadar kaldıklarını sorsunlar.” (Kehf 19)

  • Hadislerde El-Bâis İsmi

Ensar’dan bir adam gelerek Rasulullah (s.a.v)’a selam verdi. Sonra:

 – Ey Allah’ın Rasulü! Mü’minlerin hangisi daha faziletlidir? diye sordu.

Rasulullah (s.a.v):

– Ahlakı en güzel olan, buyurdu.

Adam:

– Peki, mü’minlerin hangisi daha akıllıdır? diye sordu.

Rasulullah (s.a.v) da şöyle buyurdu:

– Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlanandır.” (İbni Mace/Kitabu‟z-Zühd 4259.)

  • El-Bâis Olan Allah’a Dua Edelim

İnsanı yoktan yaratıp, hayat veren Sensin.
Toprak olan bedenleri tekrar diriltecek olan da Sensin.
Her uyku bir ölüm, hayatı her sabah yeniden bahşeden Sensin.
Kupkuru dalları baharda yeniden yeşerten Sensin.
Kupkuru kemiklere mahşerde yeniden hayat verecek olan da Sensin.
O müthiş günde rahmetinden uzak tutma bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 573 – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.

Zikir Niyeti:

İlim ve hikmet elde etmek isteyenlerin uyumadan evvel, elini göğüsüne koyup 100 kere “Ya Bâis” ismini söylemeleri tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!