El- Aziz

EL- AZİZ

EL-AZİZ: İzzet sahibi, her şeye galip gelen

  • Kur’an’da El-Aziz İsmi

Azîz ismi 47 kez Hakim ismiyle beraber geçmektedir.

Rabbimiz güçlüdür; ama hüküm ve hikmet sahibidir.

“Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki, bütün izzet ve şeref Allah’ındır..” (Fatır 10)

“..Allah’ım! Sen dilediğine izzet veren, dilediğini ise zelil kılansın…” (Ali İmran 26)

  • Hadislerde El-Aziz İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

 “Sadaka malı eksiltmez. Allah affetmesi sebebiyle kulunun şerefini artırır. Kim de Allah için tevazu (alçak gönüllülük) gösterirse, Allah onun derecesini yükseltir.” Tirmizi 2029

  • El-Aziz Olan Allah’a Dua Edelim

İlahi Aziz olan sensin, zelil olan benim. Benim senden başka gidecek kapım yok. Benim iki cihanda derecemi yükselt.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Bu zikir Hz. Yusuf’un zikridir. Cenab’ı Hak onu kölelikten Mısıra Aziz (vezir) yapmıştır.

Zikir niyeti:

Kalbi masivadan arındırıp, Allah’ın sevgili kulu olmak için ve dünyada ve ahirette sadetli bir hayat yaşamak için 41 defa okunması tavsiye edilmiştir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!