El-Azim

EL-AZİM

EL-AZÎM: Çok azametli ve büyük olan.

 Kur’an’da El-Azîm İsmi

“O yücedir, azamet sahibidir.” (Bakara 255)

“Onu yakalayın da bağlayın! Sonra alevli ateşe atın onu! Sonra yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun! Çünkü o, Azim olan Allah’a iman etmezdi.” (Hakka 30-33)

“O halde Azim olan Rabbi’nin adını yüceltip O’nu bütün noksanlıklardan tenzih et.” (Hakka 52)

  • Hadislerde El-Azîm İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah şöyle buyurdu:

“Büyüklük ve azamet bana ait sıfatlardır. Kim bu iki sıfattan birisinde benimle yarışmaya kalkarsa o kimseyi cehenneme atarım.” (İbni Mace/Kitabu‟z-Zühd 1474.)

  • El-Azîm Olan Allah’a Dua Edelim

Sensin sonsuz sandığımız gökleri yaratan.
Sensin uçsuz bucaksız gördüğümüz yeri yaratan
Sensin heybetli dağları, engin denizleri yaratan,
Bütün büyüklükler,
Senin azametin karşısında küçülür.
Büyüklüğün karşısında küçülüp, secdeye gidenlerden eyle bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 1020 – Sözünün tesirli ve hatırlı olmak için

Zikir Niyeti:

Her gün 100 defa “Ya Azîm” ismi okunması tavsiye edilmiştir.

Bir hastaya 1010 kere “Ya Azîm” ismi okunursa, Allah’in şifa vermesi umulur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!