El-Aliyy

EL-ALİYY

EL-ALİYY: Her hususta, her şeyden yüce olan.

  • Kur’an’da El-Aliyy İsmi

“Muhakkak ki Allah yücedir, büyüktür.” (Hac 62)

“O yücedir, uludur.” (Bakara 255)

  • Hadislerde El-Aliyy İsmi

İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle derdi:

“Allah’ım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele (gücü elde) ettim. Allah’ım! Beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilâh yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin, cinler ve insanlar ise ölümlüdürler.” (Müslim, Zikir, 67)

  • El-Aliyy Olan Allah’a Dua Edelim

Ey kendisinden üstün bir varlık düşünülmesi imkânsız olan ALİYY! Sensin her işiyle, her hükmüyle, her sıfatıyla üstün olan. Sensin bütün yücelikleri, şânı, şerefi yaratan. Sensin dinini gönderip insanı yücelten. Sen ezelîsin, ebedîsin, zenginliğine yücesin. Biz fâniyiz, aciziz, fakirliğimize süflîyiz. İnancımızla kurtar bizi aşağıların aşağısından! Senden başkasına boyun eğdirme! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 110 – Zilletten kurtulmak ve ilim için

Zikir Niyeti:

“Ya Aliyy” ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkes sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!