El- Alîm

EL- ALÎM

El-ALİM: Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen

Allah, her şeyin tam manasıyla bilir. Her şeyin; içini, dışını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir.

  • Kur’an’da El-Alîm İsmi

“Allah zalimleri bilendir.” (Bakara 95)

“Allah bozguncuları bilendir.” (Ali İmran 63)

“Allah muttakileri (takva sahiplerini) bilendir.” (Ali İmran 115)

“Allah göğüslerin içinde olanları bilendir.” (Ali İmran 154)

“Allah insanların yaptığı amelleri bilendir.” (Bakara 283)

 “Allah göklerde ve yerde olanlar ve söylenen sözleri bilendir.” (Maide 97, Enbiya 4)

“Allah her şeyi bilendir.” (Bakara 29)

  • Hadislerde El-Alîm İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi işitirim. Gökler adeta gıcırdadı, gıcırdaması da onun hakkıdır. Gökyüzünün dört parmak bir yer bile kalmaksızın her yerinde Allah‟a secde eden melekler vardır. Allah’a yemin ederim ki, eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız.

  • El-Alîm Olan Allah’a Dua Edelim

Geçmişi ve geleceği bilen yalnız Sensin Rabb’im!

Geçmişte yaptıklarımızı affet;

Ve geleceğimizi hayr et bizim!

İlminle kuşat kalbimizi Allah’ım!

Ve Cennetini bize nasip et!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı : 150 – ilim zenginliği için okunur.

Zikir Niyeti:

Günde 100 defa “Ya Alîm” ismi şerifini okuyanların, kalbinden şüphe ve vehimlerin gideceği söylenmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!