El-Afüvv

EL-AFÜVV

EL-AFÜVV: Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.

  • Kur’an’da El-Afüvv İsmi

“Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü açıklamayıp affederseniz şüphesiz Allah ziyadesiyle affeden ve her şeye gücü yetendir.” (Nisa 149)

  • Hadislerde El-Afüvv İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sadaka malı eksiltmez. Allah affetmesi sebebiyle kulunun şerefini artırır. Kim de Allah için tevazu (alçak gönüllülük) gösterirse, Allah onun derecesini yükseltir.”  (89 Müslim/Birr ve Sıla 19. Tirmizi 2029.)

  • El-Afüvv Olan Allah’a Dua Edelim

Hz. Aişe şöyle anlatır:

“Rasulullah (s.a.v)’a, “Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.

Bana şu duayı etmemi söyledi:

“Allah’ım! Sen affedensin. Affı seversin. Öyleyse beni bağışla.” (Tirmizi/Daavat 85.)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 156 – Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.

Zikir niyeti:

Günde 100 defa “Ya Afüvv” diyen kimse, şeytanın vesveselerinden, nefsinin kötü meyillerinden kurtulur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!