El-Adl

EL-ADL

EL-ADL: Tam adaletli olan.

  • Kur’an’da El-Adl İsmi

“Rabbinin sözü (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.” (Enam 115)

“Yeryüzü Rabbi’nin nuru ile aydınlanır, kitap ortaya konulur, peygamberler ve şehitler/şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulm edilmez.” (Zümer 69)

  • Hadislerde El-Adl İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah, kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi grup insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar:

1-Adaletli devlet başkanı

2-Allah’a ibadet içerisinde yetişen genç

3-Kalbi mescidlere bağlı kişi

4-Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan iki kişi

5-Makam ve mevki sahibi, güzel bir kadın kendisine ahlaksızlık teklif ettiğinde; “Ben Allah’tan korkarım” diyen adam

6-Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse

7-Tenha bir yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşaran kimse.”

(Buhari/Rikak 24. Müslim/Zekât 91. Tirmizi/Zühd 53. Nesai/Kudat 2. Muvatta/ġiir 4.)

  • El-Adl Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Rab! Gazabından rızana, azabından affına, adaletinden rahmetine sığınırız. Affın cömertliğindir, azabın ise adaletindir. Bize adaletinle değil, kereminle muamele eyle. Âmin!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 104 – Adaletli olmak için

Zikir Niyeti:

Hâkim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa “Ya Adl” ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!