El-Muğnî

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ: İstediğini zengin eden

  • Kur’an’da El-Muğnî İsmi

“O Allah zengin kılandır, her türlü ihtiyaçtan kurtarandır.” (Necm 48)

“Seni yoksul iken bulup da zenginleştirmedi mi?” (Duha 8)

  • Hadislerde El-Muğnî İsmi

Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah (c.c.) o ihtiyaçtan kurtarır. (Buhârî, Zekât, 18)

  • El-Muğnî Olan Allah’a Dua Edelim

Allah’ım! Öyle zenginleştir ki ruhumu; Ruhumdan yükselen zikrinle Allah’ım, Rızana ulaşayım!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 1100 – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için

Zikir Niyeti:

Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!