Ed-Dârr

ED-DÂRRİ

ED-DÂRR: Üzüntü ve zarar verici şeyleri yaratan

  • Kur’an’da Ed-Dârr  İsmi

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir fayda dilerse O’nun keremini geri çevirecek olan hiçbir güç yoktur.” (Yunus 107)

  • Hadislerde Ed-Dârr İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar içerisinde en şiddetli sıkıntılarla karşılaşanlar, peygamberlerdir. Sonra da derecelerine göre diğer insanlar gelir. Kişi dinine bağlılığına göre sıkıntıyla karşılaşır. Dinine bağlılığı kuvvetli ise sıkıntısı da şiddetli olur. Dinine bağlılığı zayıf ise sıkıntısı da az ve hafif olur. Günahsız bir şekilde dünyadan ayrılıncaya kadar sıkıntı ve musibetler, mü’min kulun yakasını bırakmaz.” (İbni Mace, Fiten 23.)

  • Ed-Dârr Olan Allah’a Dua Edelim

Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî şey’ün fi’l-‘ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’ssemî‘ u’l-alîm.

Anlamı: İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allâh’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. (Tirmizî)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 1001 – Zararlı kişinin kahrı için

Zikir Niyeti:

Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.

 

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!