Başarı Duaları

  1. BAŞLANILAN İŞLERDE KOLAYLIK VE HAYIR TALEBİ İÇİN;

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Allah’ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Allah’ım (bu işimi ) hayırla sonuçlandır.

Başlanılan işin kolaylığı ile ilgili olarak şu ayeti unutmayalım.

  • İşimi bana kolaylaştır. (Tâ Hâ, 26)

2. DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞU VE BAŞARI İÇİN

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.”

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

3. HZ. PEYGAMBERİMİZDEN (ASM) İLİM DUASI

  • Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.” (Tirmizî, “De’avât”, 129)