Allah (C.C.)

ALLAH (C.C.)

ALLAH (CC.) : İbadete yegane layık olan. Eşi ve Benzeri olmayan

 Kur’an’da ALLAH ismi

Allah ismi Kur’an’da 2697 kez doğrudan geçmektedir.

Bu isim mecaz yolu ile de olsa Allah’tan başkalarına verilemez. Şimdiye kadar Allah ismi ile hiçbir varlık adlandırılmamıştır, adlandırılması da doğru değildir.

“En güzel isimler yalnızca Allah’a aittir. Öyleyse bu isimlerle Allah’a dua edin.” (Araf 180)

“Şayet onlara: ‘Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı – kendi koyduğu yasalara -tâbi kılan kimdir?’ diye sorulacak olsa hiç şüphesiz “Allah’tır” derler. O halde zihinleri nasıl da tersyüz oluyor” Ankebût, 61

İnsanlardan bazıları, Allah‟tan başka İşler kabul eder, Allah‟ı sever gibi onları severler. Mü‟minler ise en çok Allah‟ı severler. Zulmedenler azabı gördükleri zaman bütün güç ve kuvvetin Allah‟a ait olduğunu ve Allah‟ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke şimdi bilselerdi.” (Bakara 165)

  • Eşi ve Benzeri Olmayan Cenab’ı Allah’a Dua Edelim:

“Ya  Allah! Ya Rahmân! Celâlin ve cemâlinin nuru hakkı için senden kitabını bana öğrettiğin gibi hafızamda tutmamı ve razı olduğun şekilde okumamı nasip etmeni istiyorum.

Ya Allah! Ya  Rahmân! Senden kitabınla gözlerimi aydınlatmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimden üzüntüyü gidermeni, göğsümü ferahlandırmanı ve bedenimi yıkamanı diliyorum. Zira hakkı bulmakta ancak Sen yardımcı olursun, onu bana ancak Sen verirsin. Güç, kuvvet ve hareket ancak Allah iledir.”  Tirmizi, c. 6, Hadis No: 3803,

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikredilmeli?:

“Allah Adın zikredelim evvela.

Vacip oldur, Cümle işde her kula.”(Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerif)

ALLAH ismi olmadan zikir düşünülemez. Çünkü bu isim bütün isimleri içerisinde toplamıştır. Bu zikir Allah dostlarının, veli kullarının zikridir. HU ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiç bir isim geçemez.

Her gün Ya Allah Ya Hu diye 1000 defa zikirde bulunanı Allah, kemaliyle maddi ve manevi olarak rızıklandırır.

Şifa için Allah ismi 70 defa bir kağıda yazılıp, yazı su içinde silindikten sonra, hastaya içirilirse; hasta şifa bulur bi-izinillah.

Manevi terakki için,

Masivadan kurtulmak için,

Gafletten kurtulmak için,

La İlahe illa Hu, (Allah’tan başka İlah Yoktur.)

La Mabude İlla Hu, (O’ndan başka Mabud Yoktur.)

La Rezzake İlla Hu (O’ndan başka Rızık veren yoktur.)

Şeklinde de dua ve zikir edilebilir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!