Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Duası

Abdulkadir Geylani Hz.’lerinin Besmele Duası

Abdulkadir Geylani Hazretleri´nin Besmele-i Şerife Duası, “Bismillahirrahmanirrahim”i şefaatçi yapılarak okunan bir duadır. “Besmelenin hakkı için, hürmeti için, fazileti için, azameti için, celali için, cemali için…” manasına gelen cümleler kullanılarak yapılan bir münacattır.

Gümüşhanevî Hazretlerinin “Mecmuatu’l-Ahzab” adlı eserinin NAKŞİBENDİ cildinin 337. sayfasında yer almaktadır.

Orada, her gece bu duayı okuyan kimsenin manevî kazancından bahsedilir. Önce Besmelenin ebced değeri olan yedi yüz seksen altı (786) defa besmele okunur, ardından Muhammed isminin ebced değeri olan yüz otuz iki (132) defa Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salavat getirilir. Ardından şu dua okunur:

Bismillahirrahmanirrahim. 

Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.

Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm

İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî… Verzuknî min haysü la yahtesib…

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn.

Bi rahmetike ya erhamerrahımin,

Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.