el-BâtınHis nature is hidden, He has hidden himself from eyes, senses and cognition and He is mystic with His roles.


el-Bâtın; mahiyeti gizli olan, gözlerden, idrak ve duygulardan aslını gizlemiş ve zâtıyla bâtın olan, demektir.

el-Bâtın ismi ile her şeyin, iç yapısına nüfuz ederek, her şeye, her şeyden yakın olandır O!

Kaaf sûresi (50), 16: "...Ve Biz ona şah damarından daha yakınız."

Fâtır sûresi (35), 38: "...Elbette O, sinelerin içinde olanları da bilir."

Kasas sûresi (28), 69: "Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir."

Mülk sûresi (67), 13 "Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, göğüslerin özünü bilir."

Âlemlerin yaratıcısı el-Bâtın'dır dostlar!

Yüce Rabbim, Sen "Evvel"sin, Sen "Âhir"sin, Sen "Zâhir"sin, Sen "Bâtın"sın. İsimlerine sığınarak, evvelimi, âhirimi, zâhirimi ve bâtınımı nurunla nurlandırmanı diliyorum. Dualarımı kabul eyle Allah'ım! Âmin.

Yorumlar

  • Henüz yorum bulunmamakta!

Yorum Yazın

0