Web sitemize dair...

Bu web sitesi, Allah'a kul olmayı kendine gaye edinen bir Hakk yolcusunun kaleminden dökülen satırlarla hazırlandı. Ait olduğu medeniyetten ve bu medeniyetin 14 asır boyunca meydana getirdiği feyizden, bereketten kabını doldurmaya çalışan bu Hakk yolcusu, kitabının amacını "Bu satırlar, Rabbini tanımak için yola çıkmış âciz bir kulun, yüreğine ve beynine nakşettiklerini, yine O'nun kullarına anlatabilme çabasının bir ürünü olup, O, "en güzel"e, Yüceler Yücesi Rabbime adanmıştır!" cümlesiyle belirtiyor...

Müellifimiz eserini, Kur'ân-ı Kerîm'in ve Hadîs-i Şerîflerin aydınlığında hazırladı... 40 yıllık sohbet, hususi ders ve sâir tetebbuâtını kitabına aksettirmeye gayret etti... Her bir esmâ ile ilgili günlerce, aylarca, belki yıllarca tefekkür etti, Rabbine hulûs-i kalp ile yakarışta bulundu; Hakk Teâlâ'nın isimlerinin hususiyetlerini anlamaya ve anlatmaya çalıştı... Ve neticede Allah'ın inayetiyle bu eser ortaya çıktı... Gayret kuldan; tevfîk Allah'tan...

Kitaptaki âyet-i kerîmeler Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Merhumun meâlinden alındı; Hadîs-i Şerîflerin me'hazine metin içerisinde yer verildi.

Kitaba ve web sitesine hizmeti geçenlere teşekkür etmek isterim... Hatları yazdırmak için hat sanatkârlarımızı ziyaret etmiştim. Şairin, "Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât/Mütevazı olanı rahmet-i rahmân büyüdür" beytinin fehvasınca hattatlarımız, hocalarını ve hat sanatının üstadlarını işaret etti.

Boğaziçi Yayınları, Prof. Dr. Ali Alparslan'ın ta'lik hattıyla Esmâ-i Hüsnâ albümü yayınlamıştı.Bu arayış içerisinde Ergün Göze Beyefendiyi ziyaret ettim. Ergün Bey "Ne güzel, Esmâ-i Hüsnâ'ya bizim de hizmetimiz olur." diyerek, albümün hatlarını kullanmamıza müsaade etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Yine, albümün sanat danışmanı Hattat Ali Rıza Özcan Bey'e de kitabımıza gösterdiği hüsnü teveccüh için teşekkür ediyorum.

Kitabın kapağında Yâ Vedûd Celle Celâluhû istifini kullandığımız Doç. Dr. Fevzi Günüç Bey'e; bu levhanın müzehhibine ve koleksiyoncusuna, cilt kapaklarında lâle resmini kullandığımız Ressam İsmail Acar Beye, dialarımızı hazırlayan Affan İpek Beye, sayfa düzenini ve mizanpajı deruhte eden Enver Yorulmaz Bey ile Levent Zeytinci Beye ve genel koordinatörümüz Celaleddin Gökçek Beye şükranlarımı arz ederim.

Web sitemizi hayata geçiren Sefa Koçali, Mustafa Kont ve Ömer Celep kardeşlerime de buradan teşekkür ediyorum.

Kitabımızın ikinci baskısının hazırlanmasına vesile olan ve değerli emekleriyle kitapta gördüğü eksikleri ikmal edip ilmî çalışmasıyla kusurlarımızın giderilmesine sebep olan kıymetli ilim ve irfan adamı İbrahim Cücük Hocaefendi'ye de hassaten hürmetlerimi takdim ederim.

Prof. Dr. Ali Alparslan'a rahmet...

Esmâ-i Hüsnâ hatlarını kullandığımız Prof. Dr. Ali Alparslan merhum için de, rahmeti vesile ederek birkaç paragraf açalım...

Ali Hocamız hat sanatının başkenti İstanbul'da yaşadı. Binlerce eser bıraktı; onlarca hattat yetiştirdi. Oldukça mütevazı bir hayat sürdü, talebe sofralarında iftar etti, hat sanatını öğrenmek isteyen herkese ders verdi.

Prof. Dr. Ali Alparslan merhumdan ta'lik sanatını öğrenen hattatlar bugün Cezayir'den Sudan'a; Bosna'dan Amerika'ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada hat sanatına katkıda bulunuyor.

83 yıllık hayatında hat sanatına hizmet eden, talebe yetiştiren, kitaplar yazan, konferanslar veren Prof. Dr. Ali Alparslan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki hizmet döneminde üniversite öğrencilerine ve hat sanatını öğrenmek isteyen herkese kapısını açık tuttu. Emekliliğinin ardından uzun yıllar Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fahrî olarak hat sanatına gönül verenlere ders verdi. Üniversitelere gidemeyen öğrencilere de Cuma günlerinde Süleymaniye Kütüphanesi'nde hat sanatının inceliklerini aktardı.

Geriye, Besmele Albümü, Esmâ-i Hüsnâ, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Ünlü Türk Hattatları gibi devasa eserler bırakarak Ocak 2006'da vefat eden hocamıza Hz. Allah (cc) yazdığı harflerin adedince mağfiret buyursun; cümlemizi hissedar eylesin. Âmîn.

İbrahim Ethem Gören